Red Harvest in Middenmeer

Sinds 2009 zijn we gevestigd op het tuinbouwcentrum Agriport A7, in de kop van Noord-Holland. Hier zijn meerdere Westlandse tuinbouwondernemers neergestreken, aangetrokken door de mogelijkheden om grootschalig te kunnen produceren. Bovendien zijn de teeltcondities vergelijkbaar met die in het Westland. Verhuizen naar Middenmeer bood ons de mogelijkheid een op en top modern bedrijf neer te zetten voor de teelt van tomaten. Kassen, installaties, energievoorziening: het bedrijf voldoet aan alle eisen om optimaal te produceren.

Vier afdelingen van 7,5 ha

Inmiddels is de vestiging gegroeid naar 30 ha bebouwde oppervlakte. Om de efficiency te garanderen, zijn telkens afdelingen van 7,5 ha gerealiseerd. In augustus 2013 is fase 4 opgeleverd. Er ligt dan nog 15 ha braak voor latere uitbreidingen. Alle vier de afdelingen zijn opgezet volgens hetzelfde moderne stramien: een Venlo-kas met 8 meter tralie, glasmaat 1,67 meter en een poothoogte van 6,85 meter.

De kassen zijn voorzien van hangende goten en een buisrailsysteem. Een noviteit in de nieuwe afdeling is de installatie van diiffuus glas, een glas met aantoonbaar betere eigenschappen voor de tomatenteelt.